Азам Абидов

Азам Абидов е роден на 8.11.1974 г. в гр. Наманган, Узбекистан. Първа книга със стихове публикува през 2000 г. Печелил е много литературни конкурси в Узбекистан. Публикувал е над 10 книги, включващи поезия и проза на узбекски и английски.
Член на Международната писателска програма в гр. Айова – САЩ. Участвал е в редица литературни фестивали и конгреси в САЩ, Русия, Германия, Индия, Швеция, Колумбия. Негови стихове многократно са публикувани във вестници и списания в Индия, Япония, Колумбия и др.
Произведенията му са превеждани на английски, испански, малаяламски, хинди, гуджарати. Двуезичен поет – пише стихове еднакво добре както на узбекски, така и на английски.
Живее в Ташкент, женен, с трима сина. Съпругата му – Надира Абдулаева – е известен журналист в Узбекистан.


Публикации:


Поезия:

ЧЕТЯЩА ЖЕНА/ превод: Мария Филипова-Хаджи/ брой 12 септември 2009