НАШ АВТОР В РУСКИЯ АЛМАНАХ „РУКОПИСЬ”

В първия брой за 2019 г. на международния литературно-художествен алманах „Рукопись”, издаван в Ростов на Дон, са публикувани стихове на Дафинка Станева. Стиховете са в превод на поетите Валерий Латинин и Александър Борисов.
В раздела „Поезия” са намерили място и стихове на Игор Елисеев, на поета-песенник Давид Кудиков, Екатерина Машкина, Игор Свинцов, Маргарита Сосницка, Борис Фабрикант, Александра Фьодорова - Рос, Леонид Федоряченко.
Прозата е представена от разказите на белоруския писател-фантаст Сергей Белаяр, творбите на живеещия в Канада писател Ваган Карапетян, на Иван Муругов. Впечатляват разказите от британския и „училищния” цикъл на Сергей Хоршев-Олховски, както и неговите ловни истории.
В алманаха може да се прочете поезия от черногорския поет Перивое Попович в превод на Олег Мраморнов.
В раздела „Критика” са поместени рецензиите на Нина Гейде за поетичния сборник на Евгений Чигрин „Невидимият проводник” и на Дамир Ерниязов - за монографията на проф. А. Каиржанов от Казахстан „Palaeoslavica: Византизмът и славянството”, в която се изследва връзката между фразеологичните словосъчетания в старобългарския език и староруския език.
Страниците на алманаха се оживяват от живописните творби на даровитата Алина Жакишева - ученичка в VII клас от гр. Астана, Казахстан.
Международният литературно-художествен алманах се издава от 2002 г. Негов учредител и главен редактор е Игор А. Елисеев.
Алманахът излиза с подкрепата на полското издателство „Прекрасен свят” - гр. Гдиня, Полша. Разпространява се в Австрия, Албания, Аржентина, Белгия, България, Великобритания, Венецуела, Виетнам, Германия, Дания, Египет, Индия, Италия,Йордания, Китай, Корея, Куба, Мексико, Мозамбик, Норвегия, Непал, Полша, Словения, САЩ, Франция, Черна гора, Чехия, Шри Ланка, Япония.

Дафинка Станева