ЛЕВСКИ

Трайко Симеонов

По случай 70-годишнината
от обесването му

Борци, борци - верига цяла -
един от други по-велик,
но святост чудна е огряла,
о, Левски, твоя светъл лик!

Апостол огнен във борбата -
изпъкна само ти един
с най-силна вяра във душата,
по дух и воля - исполин!

Един от всички най-безстрашен,
един от всички най-могъщ,
че тръпнеше врагът, изплашен
от теб, юнако, неведнъж.

За теб, за твоя дух свободен
прегради нямаше в светът,
и не остави необходен
нито едничък роден кът.

Навсъде, гдето се вестеше,
теб слушаха с притаен слух,
след теб надеждата растеше,
възкръсваше народний дух!

Духът, родината ни мила -
възкръсваше за нови дни,
възкръсваше със нова сила,
за нов живот и бъднини!

Но твойта радост тъй голяма
издайник зъл я похити:
ти стана жертва на измама -
предаден беше подло ти.

Предаден беше и обесен…
Безсмъртен стана чрез смъртта.
Делата ти - венец чудесен -
завет за нас са във света!

——————————

сп. „Венец”, кн. 6, 1942-1943 г.