Керанка Далакманска

Керанка Далакманска е родена на 2 октомври 1948 година в гр. Каварна. Издадени книги: „Отворена врата” - поезия, 1993 г.; „Споделено” - за проф. Гочо Гочев, 1998 г.; „50 години радио „КАВАРНА”, 1998 г.; „55 години радио „КАВАРНА”, 2003 г.; „Сърцето на Каварна е в морето”- поезия, 2005 г.; „Безсънни мигове” - импресии, есета, фрагменти, стихове, 2007 г.; „60 години общинско радио „КАВАРНА”, 2008 г. Авторка на два документални филма, заснети от Телевизионен център Варна и излъчени по двете програми на БНТ (1983 г.): „Коя е тази сила?” - 100 години любителски театър в Каварна, и филм за децата - таланти на Каварна. Носителка на награди от национални, регионални и местни конкурси за поезия и радиопрограми. Почетен гражданин на гр. Бабадаг, Румъния - за побратимяването на двата града Каварна и Бабадаг, 2005 г. Живее в Каварна.


Публикации:


Поезия:

БЕЗПОКОЙСТВО/ брой 114 февруари 2019