ИВАН ЗДРАВКОВ – „НЕБЕСНОТО МОМЧЕ”

РАНА

Там някъде -
между свободата и робствата,
между омразата и любовта,
между отчаянията,
предателствата и костите,
между погромите и пожарите
зее
раната кървава на България.


Иван Здравков. „Небесното момче”, изд. „Литературен форум”, 2019