ЕНТЕЛЕГЕНЦИЯ

Райко Алексиев

„ВУНДЕРКИНД”

Свърши колеж с език перфектен
и с маниер ефектен
и много, много, много знае
(В колежите - така е.)

Едно не знае (много дребно,
но все пак най-потребно
на всеки човек в живота):
- Не знае да работи…


СЛУЖБА

С матура три и половина
и с триста препоръки
от всички видове роднини -
на службица се вмъкна.

И щом при родната трапеза
седна - погледна тъжно,
уста отвори и отряза:
- Държавата е длъжна!


ЖРЕЦ

В ума си нещо се сащиса…
Писател обяви се…
И много страници написа
и… нищо не написа.


ОБЩЕСТВЕНИК

Уж късоглед е, с очила е,
а виждал леко, леко,
и може ясно да познае
дори и отдалеко

пред кой ще трябва гръб да свие,
пред кой да се лигави
и… кой приятел във помия
нечиста да удави.


ПОПРИЩЕ

Със вицовете неприлични
помогна си отлично:
завърза връзки с много главни
и… с далавери явни.
Но ето, че пред прокурора
тез дни ще се озори…
Зер там не може да се шава,
там… вицът не минава.

——————————

в. „Щурец”, г. 11, бр. 542, 30.04.1943 г. Подписано: Козирог