СМЪРТТА НА НАДЕЖДАТА

Зофия Грабовска-Андриeв

превод: Ваня Ангелова

Вие се страхувахте
Аз се страхувах
Вие чакахте
Аз чаках
нищо не се случи
нашата надежда
влезе в историята
тя заседна
в черната дупка на миналото
без шансове за бъдещето