ПОКАНА ЗА КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА П. К. ЯВОРОВ

„Гениалният поет Яворов - наша национална гордост”

Проектът е част от „Пловдив - Европейска столица на културата”

НЧ „Искрица - 1901″

с. Скобелево, общ. Димитровград

ВИ КАНИ

За участие в Националния творчески конкурс за поезия, посветен на 105 години от трагичната смърт на великия български поет Пейо Крачолов Яворов, работил и творил в края на 1894 г. и в началото на 1895 г. в Скобелево.

Мотото на конкурса: „И с поглед вечно устремен, напред към утрешния ден…”

Стихотворенията ще бъдат оценявани от компетентно жури - известни поети и журналисти.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

Всеки участник има правото да изпраща до три стихотворения на следния адрес: „НЧ „Искрица - 1901″ с. Скобелево, Димитровградска община, Хасковска област, п.к. 6429 - за конкурса. Последен срок - 30 септември 2019 г. Заявката да съдържа по три стихотворения в четири екземпляра всяко едно от тях. В отделен, запечатан плик - името, адреса, телефонът и електронната поща на участника.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 26. 10. 2019 г. в салона на читалището в с. Скобелево от 10 часа, когато ще бъдат открити и Традиционните Яворови възпоменателни тържества, които за втора, поредна  година се организират с партньорството на фондация „Пловдив 2019 - Европейска столица на културата”.

Телефон за контакти: 0893 464 661

e-mail: iskrica_1901@abv.bg

Класираните на първите три места ще получат специален плакет, парични и предметни награди. Ще има и поощрителни награди за насърчаване на млади таланти. Освен това, след приключването на конкурса ще бъде издаден сборник с отличените творби.

Чакаме вашите писма!