ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС “АЛБЕНА”

Кметство Врабево и  НЧ “Христо Ботев - 2011″  във взаимодействие със Съюза на българските писатели,  с подкрепата на Община Троян и фондация “Българска паметобявяват Трети национален конкурс за разказ, пресъздаващ женски образ в драматични сюжетни обстоятелства.

В конкурса могат да участват пишещи на български език, пълнолетни творци, като потвърдят авторството на изпратените материали с три имена, година на раждане, електронна поща или телефон.

Задължително изискване е конкурсните произведения да не са публикувани предварително  и да не превишава четири страници А4, размер 12 пункта, разредка 1. Изпращат се на електронен адрес konkurs.albena@abv.bg. в срок до 31 май  2019 г.

Жури в състав Никола Инджов, Владо Даверов и проф. Аксиния Джурова премира четирима лауреати, на които разпределя сумарен награден фонд  от 2 000 лева.

И.К. “Световит” ще издаде сборник с наградените и други, отличени в същия конкурс разкази.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени през последната седмица на месец юни 2019 г.  на сайта на кметство Врабево. Връчването на наградите е на 29 юни.

За допълнителна информация участниците могат да се обръщат на посочения по-горе електронен адрес  или  към координатора на конкурса Павел Боржуков на GSM  0884339516.