СТАНИ, ЮНАК БАЛКАНСКИ!

Янко Стефов

Стани, стани, юнак балкански,
от сън дълбок се събуди!
Пищят деца и старци кански
от глад, незнаен по-преди.

Къде си ти, юнако страшен,
наистина ли още спиш?
Или събуден, но уплашен,
опашка вместо меч въртиш?!

Къде сте, волни „каналета”,
да викнете юнака пак?
Оядохте се май, момчета,
и вече … вече няма как!

Народе, стига пъшка кански,
не трогват твоите молби.
Не виждаш ли „юнак балкански”
доволен в парламента спи!