БЛАГОСЛОВЕН Е ТРУДЪТ

Стоян Дринов

БЛАГОСЛОВЕН Е ТРУДЪТ

Зарана рано слънцето изгрява,
кому за радост, а кому за грижа;
към труд упорен всичко призовава:
от знатни домове до сламената хижа…

И плъпват работливи по земята
след труд упорен земните дечица;
от божиите двери в небесата
над тях простира слънцето десница…

——————————

сп. „Листопад”, г. 1, бр. 3, 29 септември 1913 г.


***
На помисъл греховна вечно съдник строг,
начало си на всяко мое свято дело;
и не веднъж проясни мойто гордо чело,
и не веднъж ме кле: ти истина и Бог.

И жаждах те и жаден найдох те в света
с оковите на узник - мрачна героиня,
полюбих те и стана ти за мен светиня:
о, истина и Бог, о, свята красота!

——————————

сп. „Листопад”, г. 1, бр. 41, 22 юни 1914 г.


СЪДБАТА НА БЕДНЯКА

(По Колцова)

Тежък е живота
все при чужди хора;
и горчив е хляба,
яден след умора.

Там безследно гинат
чувствата най-святи;
а думите волни -
те са непознати!

Озарят душата
там надежди нови,
ала зла насмешка
мигом ги отрови, -

от небето ясно
слънцето се крие,
и тъма безкрайна
цели свят покрие, -

па седиш, погледаш,
мислиш и страдаеш;
прокълнеш съдбата,
горко заридаеш!

——————————

сп. „Пчелица”, г. 2, кн. 2, 1 февруари 1915 г. Подписано: Цоцо


СВЕТИ ГЕОРГИ

Вий се, сиво стадо,
в туй поле широко;
вий се, не поблявай
мощно и високо -

пролетта се пукна
и снегът избяга;
иде свети Георги
със усмивка блага;

иде той окичен
и с цветя и шума,
слънце животворно
спътник му е в друма.

Де какво погледне,
с век се подмладява,
де какво облъхне
в миг се съживява.

Цъфна пак полето,
бликна и тревата,
на потокът светъл
чиста е водата;

вий се, сиво стадо
и не блей високо -
веч с трева е пълно
туй поле широко.

——————————

сп. „Пчелица”, г. 2, кн. 8, 1 август 1915 г. Подписано: Цоцо