СТЕФАН КОЛАРОВ - “БЛЯНОВЕ И КУРШУМИ”

Книгата „Блянове и куршуми” (Книги, вестници, съдби) чрез документални очерци разкрива ярки фигури на литературата и журналистиката, техните приноси през годините. Вълнуващо и непосредствено са обрисувани творци като Симеон Радев, Димчо Дебелянов, Иван Д. Шишманов или Дж. Макгахан, Марк Твен и др., показана е тяхната роля за развитието на медиите и четенето. С поставените проблеми Стефан Коларов дава възможност за по-задълбочено навлизане в света на словото.


Стефан Коларов. Блянове и куршуми. Издателство Фабер, 2013 г.