СТЕФАН КОЛАРОВ - “КНИЖОВНИ СВЕТОВЕ”

В „Книжовни светове” са представени едни от най-ярките наши книгоиздатели: Христо Г. Данов, Драган Манчов, Атанас Паскалев като са проследени основни моменти от техния живот и са изтъкнати приносите им за родното книгоиздаване. Стефан Коларов е включил в книгата си и очерци за старобългарската книжнина, както и за нейни ценители и изследовател. Книгата дава възможност на всеки, който се интересува от историята на българската книга, да се запознае с важни събития и дейци.


Стефан Коларов. Книжовни светове. Издателство Фабер, 2013 г.