САМОДИВСКА ПЕСЕН

Парашкев Цветков

САМОДИВСКА ПЕСЕН

Стара майка син си чака,
а в гората звънна нож…
Някой пее - сякаш в мрака
някой плаче в тая нощ.
Битолска ли самодива,
или майка върху син?
Плаче птица, не заспива
и прокобата извива:
„Хубав, хубав, мъртъв син!”


МИЗИЯ

Кървава следа от път -
сабя Ботева в земята,
где ще видиш други кът,
тъй изстрадал свободата.

Вземам свидна бучка пръст -
що ли друго ми остава,
вика ми кръвта за мъст
и ме с Мизия прощава!