Парашкев Цветков

Парашкев Тодоракев Цветков, български поет, патриот, революционер, е роден на 20 май 1875 г. в град Плевен в семейството на изтъкнатия обществен деец и състоятелен плевенски гражданин Теодораки Цветков. Завършва трикласното училище в родния си град, а след това гимназия в София, където се сближава с Алеко Константинов и дейци на освободителното движение в Македония, сред които Трайко Китанчев и други. Учителства две години в плевенските села. През 1897 г. заминава за Прага, където учи музика и философия една година, а после в Дрезден, където учи музика две години и завършва консерватория. Там е инициатор на дружинка „Родолюбец”, която следи освободителното движение в Македония. След завръщането си постъпва като учител по музика в Плевенската мъжка гимназия, но работи активно и в учителското дружество „Братя Миладинови”. Диригент е на плевенския хор и струнен оркестър, редактор на вестник „Нова струя”. За пропагандаторската си дейност е изключен от училищата в цялата страна. Заминава за София, където работи като сътрудник на редица издания, пише стихове, превежда. През есента на 1902 г. заминава за Битоля, Македония, където е назначен за учител по български език в Българската класическа мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методий” в града. Възпитател е на децата на руския консул в Битоля Александър Ростковски, служи за връзка между консула и Битолския окръжен комитет на ВМОРО. Влиза във ВМОРО през 1902 г. Почти всичките си пари дава за оръжие - препраща ги в Плевен, откъдето се получава въоръжението. Определен е за районен войвода на участъка Смилево - Гавято. На 15 април 1903 г. влиза с четата си в „столицата” на своя район Смилево. На 19 април 1903 г. е делегат на Смилевския конгрес, който взема историческото решение за обявяване на въстанието в целия македонски край. Назначен е за районен началник на битолския полски край, избран за секретар на конгреса. Четата му от 18 души заминава за Битолско, за да се приготви за предстоящото Илинденско-преображенско въстание. На 20 май 1903 г. тя пристига в село Могила. На сутринта на 21 май (стар стил: 8 май) 1903 г. четата е обградена от турска войска (кавалерия и артилерия) като в престрелката 28-годишният Парашкев Цветков е ранен и за да не попадне в плен, се самоубива.


Публикации:


Поезия:

САМОДИВСКА ПЕСЕН/ брой 113 януари 2019


За Парашкев Цветков:

ПАРАШКЕВ ЦВЕТКОВ/ автор: Георги Домусчиев/ брой  50 април 2013