ARS POETICA

Найден Вълчев

В думичките малки - свят огромен:
стене смях и плачат вик и зов…
В думичките малки, неполомен
спомен от угаснала любов.

В думичките малки - сто вселени
и във всякоя от тях и ти,
и пред теб цвърчат и врат геени
за непостижимите мечти.

Думичките малки - светли пики,
гняв свещен и лумнали зари,
и духът лети, и него никой
няма как да спре и покори.

Думичките малки, в тях са скрили
гръм и шепот, истина и грях…
С тях живей, нещастнико мой мили,
и умри, щастливецо, със тях.