НЕИЗРЕЧЕНИ

Невин Садъкова

НЕИЗРЕЧЕНИ

Стоях с гръб към теб,
защото не исках
да виждаш очите ми
и любовта в тях.
Не исках да виждаш
устните ми
и неизречените думи
върху тях.
Не исках да виждаш
изражението ми,
защото нямаше да мога
да се сдържа
без да те прегърна,
като за последно.


ОГЛЕДАЛО

Аз съм твоето огледало.
Огледай се! Не си ли хубав?
Ами нещо направи!
Нарисувай върху огледалото
усмивка!
После две очи в очакване сложи,
а след тях две къдрици буйни.
Постави и малко цвят -
златен, розов и червен.
Тогава погледни с очи
и повтори това, което виждаш.
Може и да се получи.