PANTA REI

Никола Николов

Всичко се мени. И безпощадно
часовете мрат.
След тъгата идва радост -
всичко е на път.

Любовта се сменя със омраза,
а денят - с нощта.
Сменят се във всяка ваза
вехтите цветя.

Падат първите и плачат скрито.
Други вдигат тост.
А след тях и часовите
сменят своя пост.

Всичко се мени. Като монета.
Като летен дъжд.
А законът на сърцето
е един и същ.