Петър Лозанов

Петър Лозанов (Петър Лозанов Борсуков), български поет и преводач, е роден на 21 февруари 1938 г. в село Лесово, Ямболско. Завършва педагогическо училище в Стара Загора и журналистика в СУ “Св. Климент Охридски”. Работи три години като учител, после е журналист в Хасково, Ямбол и Сливен, литературен редактор в списание “Дружба”. Преводач от руски език. Издадени книги: “Лоза на двора” (1975), “Януарски тайни” (1980), „Крачки в тревата” (1987), „Дъждовно лице” (1990), „Осем реда” (1990), „Квартална България” (2008), „Вертикал. Избрано” (2012). Член на СБП. Умира през 2014 г.


Публикации:


Поезия:

СТЪЛБАТА/ брой 113 януари 2019

СНЕЖНА ГОДИНА/ брой 133 декември 2020

НЕЩАТА ОТ ДЕНЯ/ брой 135 февруари 2021

ЗЪРНА КЪМ НЕБЕТО/ брой 139 юни 2021


Преводи:

Анатол Чокану - ЕМИНЕСКУ/ брой 113 януари 2019