ПЪРВИ СНЯГ

Васил Аврамов

Първият сняг заваля на разсъмване
и цял ден красиво валя.
Добре, че будилникът рано ми звънна -
иначе чудото щях да проспя.

Какво ти тук чудо? Валеше снежецът,
отдавна научно съвсем обяснен.
Покриваше кротко и нежно градеца
в декемврийския ден.

И смутен се стъписа вечерният мрак.
Сребърна клонка дари ме с милувка.
Какво е по-чисто от първия сняг?
Може би само детска целувка.