Георги Христов

Георги Христов Христов е роден на 12.01.1941 г. в село Драганово, Великотърновско. Родът му по бащина линия произхожда от Дебърско, Македония. Бащата Христо Георгиев през 30-те години на 20 в. е един от най-заможните хора в околията - държи в селото ресторант, в който отсядат видни гости, от унгарския проф. Геза Фехер до Александър Балабанов, разработва каменни кариери, търгува със спиртни напитки. Георги Христов завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски” (1960-1965). Работи в СПТУ в кв. „Мошино” на Перник, Текстилния техникум в София, Българската академия на науките, филиала на Института за чуждестранни студенти (ИЧС) в Сливен, Софийския филиал на ИЧС в Кремиковци - до 1990 г. После създава фонетичен кабинет за чуждоезиково обучение (1990-1992). Портиер в хотел „Рила”; гимназиален учител по литература - в техникума „Хенри Форд”, бивш „Вилхелм Пик”; 112-а прогимназия; Четвърта вечерно-сменна гимназия „Отец Паисий” - от 1996 г. Публикувал е статии в издания на БАН и другаде по въпросите на българския език и тракологията. Стихове е печатал в алманаси и литературни вестници в София и страната. Има пристрастия към палеобалканистиката и етимологията на думите. Владее английски, руски, италиански, испански, френски и албански.


Публикации:


Поезия:

СТИХОВЕ/ брой 113 януари 2019