ПРОШКА

Генадий Йомкин

превод: Тихомир Йорданов

Стопанинът болнавото си куче
предаде да приспи ветеринарят.
Добре е, каза, че така се случи,
а иначе и ден не ще изкара.

Не зная възкресяваща наука
да има, но кучето му все така
на съмване пристига тука
да лизне успокояващо ръка.