РАНГЕЛ ПЕЙКОВ – „ПЪТ”

Втората посмъртна книга на журналиста и поета Рангел Пейков „Път” бе издадена през 2017 г. от съпругата и децата му. Предговорът на изданието, което съдържа стихове и фрагменти от дневника на Пейков е написан от доц. Светла Страшимирова, а редактор е журналистът Кирил Янев. В летописа, подреден от Кирил Янев, са включени избрани стихотворения, епиграми, афоризми, философски и политически коментари на Рангел Пейков, починал през 1989 г. едва на 49 години.