Алики Телеску

Алики Телеску е родена на 17 февруари 1956 г. в Югославия. Майка й е македонка, а баща й - румънец. По професия е психолог и съдебен преводач от различни европейски езици. В момента живее и работи в Кипър и е член на няколко литературни обединения в Кипър и Сърбия. Пише поезия и проза. Има издадени пет книги, от които две за деца, една с есета, един туристически справочник на 9 езика и една кулинарна книга за традиционната влашка кухня. Като преводач има издадени 14 книги - превод от български, румънски, гръцки, английски, сръбски и македонски език. Публикува свои творби в антологии, вестници и списания, нейни произведения са наградени в няколко международни конкурса.


Публикации:


Поезия:

ЕХ, ДА МОЖЕХ/ брой 113 януари 2019