БУКЕТ ОТ БОЖЕСТВЕНАТА ГРАДИНА НА МИЗИЯ

Георги Стойков

(”Територия на духа” - Димитър Василев)

Тази вечер ни събра книгата „Територия на духа” на Димитър Василев. На тази територия той се чувства сигурен, защото тя е и негова. Повече от полови век той е от активните нейни творци и организатори.

Наред с популяризирането на създаденото от нашите предци, Димитър Василев стимулираше и стимулира разпространението на творбите на съвременните автори от нашия край.

С повечето от тях лично се познава и дружи, подпомага ги морално и материално, лансира ги в публичните им изяви. Димитър Василев е един от малкото управленци в нашия град от близкото минало, който обективно оценяваше водещата роля на творците за духовното извисяване на българската нация.

Книгата на Димитър Василев обхваща изявите на творци, живели в три века и носи аромата на толкова различното време.

Читателят ще има възможност да се докосне до универсалния възрожденски книжовник Нестор Марков - основателя на плевенското читалище „Съгласие” през 1869 г. и до родоначалника на пролетарската поезия Георги Кирков - Майстора; ще мине през първата половина на двадесетия век заедно с неповторимия Илия Бешков, с читалищния деятел и преводач Ячо Хлебаров, с изключителния лирик Никола Василев Ракитин; ще си спомни за разноцветната и богата палитра от просветители, изпълнители и творци през социалистическия период на България в лицето на проф. Христо Бръмбаров, Катя Попова, Гена Димитрова, на акад. Светлин Русев и Маестро Иван Вълев, Георги Парцалев и Григор Вачков, на общобългарските поети Иван Радоев и Георги Константинов, за да стигне до най-младите дарования от нашия край като цигуларя Павел Минев и много други, които разнасят славата и утвърждават престижа на Плевен и България по всички краища на света.

А между тези седем-осем безспорни исторически вече личности, които споменах, читателят ще научи за още пет-шестотин - всеки със свой принос в това огромно, неизмеримо и загадъчно пространство, наречено духовен живот.

Димитър Василев е един от сериозните изследователи на най-важния раздел в човешкото битие - духовността. Важни са физическите дадености и умения на човека. Много материални негови следи бележат пътя на човешката история. Всичко е плод обаче на духа. Преди да се роди материалното, то е изстрадано от душата.

Книгата „Територия на духа”, ако е позволено да бъда по-романтичен на това сериозно тържество, съдържа близо седемстотин разцъфнали божура от божествената градина на Мизия.

По право този невероятен букет на признанието към създателите на нетленното, принадлежи на автора на тази първа по рода си своеобразна книга. Тя е чудесен дар за всички нас. Тя е още един покорен връх в богатата житейска и творческа биография на Димитър Василев.

Радостен съм да те поздравя с новата ти книга и с твоя 75-ти рожден ден и да ти пожелая здраве и все с такава необуздана работоспособност да прибавяш все нови и нови страници в богатата история на Плевенския край.

20 септември 2007 г.
Зала „Катя Попова” - Плевен

ПОСЛЕПИС:
Димитър Василев си отиде от този свят след дълго боледуване през 2012 г. Завинаги го приюти земята на Долноплевенските гробища в Плевен.