ТРИ КРАТКИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Поетът Георги Константинов на 75 години

ПОСЛЕДНАТА ЧЕТВЪРТ

Тази нощ над моите мисли
тихо свети
последната четвърт на луната…

Всъщност - неведнъж в живота си
съм посрещал
тази октомврийска нощ,
осветена от парче луна…

Но сега виждам себе си
в по-различна светлина:
защото
и аз съм навлязъл
в последната четвърт на живота си…

Здравей, смалена луна!
Вече и аз будувам
със смалено сияние -

сега съм три части спомен
и една четвърт надежда…

Мисълта ми прилича
на луна през октомври:

по-малко сияе,
но повече помни.

А може би
само привидно
е светлината ми избледняла…

Там, зад мрака индигов
луната
всъщност е цяла.

2018


ГЛОБАЛНА ЛЮБОВ

Навред,
в милионите хора,
безсънно трепти любовта -
тъй както в гората напролет
шумят милиони листа.

И всяко листо
там лудува…
Дори и за миг да замре,
просторът голям се вълнува
подобно зелено море.

Тъй и ние,
макар и различни,
еднакво трептим в любовта
и нашите трепети лични
вълнуват глобално
света…

Г л о б а л н о ли казах?
Май ражда се термин нов…
Сред толкоз глобална омраза
нека има
и глобална любов!

2016-2018


ЗВЕЗДНА ЛОТАРИЯ

И пак не спя
в нощта на Персеидите.
Звезди се ронят тихо
над сънищата на града.
Освен една, която
за късмет избирам.
Улучил съм!
Стои си тя в небето…
Не пада моята звезда!