БЕНКОВСКИ

Трайко Симеонов

Бенковски - ураган и сприя,
едно сърце с пламтяща жар,
горящ вулкан, вулкан - стихия,
апостол буен и бунтар!…

Във теб кипяха сили млади.
По път неравен и трънлив
за тебе нямаше прегради,
за теб - за твоя дух бурлив.

Ти пръв със огнен глас извика:
- Вървете, братя, веч да мрем,
че нашта цел е - цел велика -
не щеме робство и ярем!…

След тебе - ето възродени
един след друг по даден знак -
от мисъл бойна обжарени
ти вдигна всичките на крак!

А в подвизите чудновати,
до днес във наший роден край -
на твойте конници хвъркати -
вълшебство бляска и сияй!…

От вражия куршум ударен
сломи се твоят дух бурлив,
умря, борецо легендарен,
но ти за нас си още жив!…

——————————

сп. „Венец”, кн. 7, 1939 г.