АНТОЛОГИЯ „БЪЛГАРСКОТО СЛОВО НА ЛИТЕРАТУРНИЯ ГЛОБУС”

Вече е факт антологията „Българското слово на литературния глобус”.

Книгата излезе под егидата на Националния литературен музей с директор Атанас Капралов и с финансовата подкрепа на Министерството на културата - спечелила е конкурса по програмата „Помощ за книгата” - 2018 г.

Целта на сборника е да запознае читателя с творчеството на български автори по света. Нека предварително уточним, че броят им далеч надхвърля включените тук 71 имена.

Всъщност, колко са те в диаспората, не е известно. Но е сигурно, че по различни причини трайното им присъствие зад граница ще се увеличава.

Някои не са превеждани на роден език. Други печатат книгите си у нас, представят ги и отново заминават, а ние ги забравяме до следващата среща.

Затова антологията, освен познавателната си стойност, е и напомняне за по-мащабен процес: да се следи развитието на българската литература по света и да се познава като форма на националната ни памет в развитие.

При селекцията акцентът бе поставен върху съвременните ни романисти, поети, разказвачи, есеисти. А всички майстори на словото, към които отправихме покана да участват, приеха с желание и благодарност за оказаното им внимание…

Сборникът е „подминал” Балканския литературен ареал, както и бесарабските творци, защото считаме, че те трябва да бъдат обект на отделни издания.

Съставител на антологията е литературният критик Георги Н. Николов.