АЛМАНАХ „ОГОСТА” - 2018

Алманах „Огоста” е нашата обща, озарена съдбовност, в която няма пренасищане с възторг, но има достатъчно място, че да не се препъваме един в друг. Отново заедно вървим към най-важния, петия сезон - сезонът на преосмислянето.

Всеки може да свети, ако приема светлина от другите. Защото всички ние сме веячи на зърно срещу ветровете на времето. За всеки свой ден сме длъжни да съдим не по ожънатото, а по засятото.

Мартен Калеев, главен редактор на алманаха