ДЕКАНДЕНТСКИ АВТОЕПИТАФ

Георги Михайлов

ДЕКАНДЕНТСКИ АВТОЕПИТАФ

Аз обичах да заплитам
думи с ритъм
в стихове; -
и на лира с струна тънка
да изтръгвам плавно звънки стихове!

Но стихотворни ребуси -
без да изкарам хляба си! -
писах! -
И моята поезия
разбраха в Полинезия,
а сам я не разбрах
и…
умрях.

——————————

ЕКСПРОМТ

Жената се казва ЕВГЕНИЯ,
съпругът нарича се МАРС,
а тяхната рожба - на ГЕНИЙ
ФАРС!

——————————

сп. „Смях”, г. 3, бр. 107, 8 септември 1913 г. Подписано: Джо.


ПОЕТ

Някому

Когато твойте обожатели
крещят за теб: „Неподражаем е!”,
не чувстваш ли, че на ума им е:
„Защото подражател е!”

——————————

сп. „Смях”, г. 3, бр. 115, 29 септември 1913 г. Подписано: Джо.