МЕСЕЦ И ЗВЕЗДИЧКИ

Аполон Коринтски

превод: Стоян Дринов

Казват, че имала
и нощта дечица -
те били звездите,
цяла върволица.

Казват, че звездите
имали си дядо -
Месечко по име,
старче белобрадо.

Месечко бил учен,
много нещо знаял
и нощем в небето
с тях хоро играял.

И доде на изток
нови ден изгрявал,
приказки чудесни
той на тях разправял.

——————————

сп. „Детска радост”, г. 6, кн. 1, 1921 г.