ТРИ ФРЕНСКИ ЕПИГРАМИ

превод: Тихомир Йорданов

АНРИ ДЬО ЛА РИВИЕР
1761 - 1838

*
Ти виждаш, куме, светлината,
която над Родината блести.
- Да, виждам я откъм страната
на дявола, където си и ти.


ШАРЛ БРЕГО ДЮ-ЛЮ
1783-1849

*
Признай как старият мъж се сътвори баща
на две момченца и момиченце поред, че
аз да ти открия тайната света
Гюйом как автор стана ненаписал даже редче.


АЛЕКСАНДЪР ПОАТИЕ
1820-1897

*
Жак на кокетка в мрежата се вплете.
Венча се нощем, а на сутринта
разведе се. Сега пък вие разсъдете
защо по-мъдро е утрото от вечерта.