СЕЛЯНИ И ЗАЕК

Янаки Петров

СЕЛЯНИ И ЗАЕК

Цяла група зеле трупа.
Заекът от купа хрупа..
- Дайте още два-три купа
за зимъс да сложа в кюпа?

- А не щеш ли тупа-лупа? -
питат селяни от купа.
И му дават купа супа,
че ги дразни като хрупа.


ЗАРАД НЕЩО НИЩО-НЕЩО

Скарала се Снежка нещо
вчера с Нешко зарад нещо.

- Туй е мойто нещо, Нешко!
- Май е нещо мойто нещо!

И се сбили Снежка с Нешко
зарад нещо нищо-нещо.

Ние не разбрахме нищо.
Вие да разбрахте нещо?


КОЛКО КОЖИ И КОЖУСИ, КОЛКО КОЗЕШКИ УШИ?

- Три кози - три кози кожи.
Ножица над трите кожи.
По кожух от всяка кожа…

- Значи три кожуха кози.

- А от три по три кози,
Но без едно - (една се скри!),
колко кожи?
А кажи!

- Отговорът е на косъм -
Кожите са точно …осем!

- Браво, браво! Не сгреши!
Всяка кожа с две уши.
Колко козешки уши?

- Колко ли? Ами… шестнайсет!

- Грешка имаш!

- Хайде де!
Осем умножим ли с две…

- Две по осем е шестнайсет.
Прибави и твойте две…

- Вярно, грешка. Значи, двайсет!

- Двайсет ли? Ти пак сгреши!

- Няма грешка! Няма грешка!
Щом като ще правиш смешка,
брой и своите уши.


ЗЪБОТРАК

Дядо Съби е добряк.
Прави с мен човек от сняг.
А студено - зъботрак!
Тракам зъби. Няма как.

Зъби трака и котака.
Шаро също зъби трака.
Врабчо с човка: трака-трак
скок-подскок от крак на крак!

Страшна зима! Страшна зима!
Трака, който зъби има.
Другите - подскачат в такт.
Няма как! Няма как!

Дядо Съби е юнак,
ала тъжно ми е пак:
дядо Съби няма зъби -
ще подскача дядо Съби!