БАСНИ

Николай Фол

ВРАБЧЕ

Денят бил слънчев, свеж, животворен - априлски ден. Весело врабче подскачало по клонките на току-що разлистена слива и безгрижно чуруликало.

- У-у-у! Каква гад! - извикало врабчето, като съгледало една гъсеница. - Как можа Господ да те създаде толкова грозна!

- Глупав дърдорко! - казала лукавата животинка.

- Ти си вредна! Ти трябва да умреш! - ядосвало се врабчето и зинало да я лапне.

Но в това време един ястреб се извил над сливата, стрелнал се надолу и забил острите си нокти в пухкавата гръд на врабчето.

——————————

МЕЧЕШКА УСЛУГА

Веднъж мечката, като прекосявала горския път, съгледала една мравка да влачи тройно по-голямо от себе си житно зърно.

- Не ти ли тежи? - попитала мечката.

- Как да не ми тежи? - отвърнала запъхтяната мравка - но какво да правя, трябва да го прибера в мравуняка, че през зимата гладно се не стои…

Мечката я погледала, погледала, съжалила я и рекла:

- Аз ще занеса и него, и тебе. За мене това е една много лека работа. Чакай само да ви залепя на езика си. Не бой се, аз ще държа езика си изплезен чак до мравуняка и там ще ви оставя.

- Колко си добра! - зарадвала се доверчивата мравка, като се почувствала върху мечия език. - Цял живот ще ти бъда благодарна за тая услуга…

Но преди да довърши благодарността си, мечката прибрала езика си и глътнала вкусния товар.

——————————

сп. „Светулка”, кн. 1, 1931-1932 г.