ПЕСЕН ЗА ЕГИПЕТ

Уафа Уагди

превод: Мая Ценова

Утрото е минаре,
а полумесецът му е надраснал облаците
и повдига на мъглата булото.
Млекарят своя път поема,
дочул добрата вест на утринта,
и казва ни с усмивка ведра:
- Мляко е денят ни…
Градът долавя призива молитвен
и улицата с улица се среща,
а къщите и дворчетата шепнат:
- Мляко е денят ни…

Отекват стъпките забързани
по дългия си път.
Челата засияват, насъбрали
бисерчета пот,
за да им светят надвечер, на връщане…