ЕСЕННА СМОЛА

Андрей Андреев

ЕСЕННА СМОЛА

Мътно слънце. Стъпкани гробове.
Гарвани тършуват в пепелта.
Тихо падат в празните дворове
унизени есенни листа.

Живите заминаха. Протяжен
към небето се издига дим.
Но на мъртвите какво да кажем,
мъртвите с какво да утешим?

Някой тук е сякъл безпощадно.
И е мел с безмилостна метла.
Днес блести застинала и хладна
по кората есенна смола.

И е тихо. Само вятър свири
тъжния есенински мотив:
никак не е ново да умираш,
но и нищо ново да си жив.


ДОМ

Тази нощ не посмях да заплача
и не плюх, и напред не отминах,
сам стоях, мълчалив като здрача
над самотна безводна пустиня.

А когато видях разрушени
и врати, и стени, и дувари,
не проклех, ала смъртно ранени
бяха в мен и човекът, и звяра.

И погледнах беззлобно нагоре
към небето враждебно и тихо,
нито Бог, нито дявол, ни хора -
само вълци в полето завиха.

Само студ се разнесе над мене
и с ятата от врани кресливи
към смълчаната празна Вселена
гласове се подгониха диво.

И стоях - мълчалив като здрача,
без да зная къде да се скрия:
ни човек - за да мога да плача,
нито звяр - за да мога да вия.


ПО ПЪТЯ - БАЩА МИ

Той беше силен, беше млад,
от живите - по-жив.
Той вярваше на този свят,
а бе светът лъжлив.

Ковеше студ, цъфтеше май,
изгаряха треви.
Той пътя извървя докрай.
И още го върви.

И още вярва може би,
че в нашия живот
щом има път, и в тегоби
ще се намери брод.

И че макар да е от кал,
когато е на път,
човек прилича на кавал
или на глинен съд.

Полъхне вятър, зазвучи
съдът с невинна страст.
И ту Балканът заечи,
ту славей люшне глас.

И над човека изведнъж
ако припадне мрак,
то там, напред, подсвирква дъжд
и плаче ален мак.

И сред сияещия май
дъждът шепти, мълви:
той пътя извървя докрай.
И още го върви.


ПРЕЗ СТУДА

Истината за света не съвпада
с истината за човека.
Никола Инджов

По пътя дълъг на студа
чух твойта изповед нелека,
че истината за света
не е онази - за човека.

Бе утро, после вечер бе,
бе студ в бита и битието.
И под студеното небе
изгря прозорче към небето.

Там някой ровеше жарта
и през сиянието меко
сам истината за света
навярно търсеше човекът.

Мълчахме двамата - сами
сред бурята и снеговете,
видели тъжно да дими
огнището на световете.

Припукваше до нас свещта,
запалена от памтивека,
а истината за света
не е онази - за човека.

Бе вятър после, беше свят,
от който не поисках нищо,
но се обръщах все назад
да чуя старото огнище:

дали вървя по верен път,
изгубихме ли се навеки?
Нали човекът е светът!
Нали светът е - уж - човекът!