МАЙКЪЛ СЕЙЪРС, АЛБЪРТ КАН – „ТАЙНАТА ВОЙНА СРЕЩУ СЪВЕТСКА РУСИЯ”

Книгата на Майкъл Сейърс и Албърт Кан „Тайната война срещу Съветска Русия” показва големия заговор на международната реакция срещу страната на Съветите в продължение на целия исторически период от първите дни на Октомврийската революция до Втората световна война включително. Авторите заявяват, че нито един от епизодите или разговорите, срещащи се в книгата им, не е измислица. Книгата е издадена в България през 1947 г. и 1949 г. и преиздадена през 1996 г. под заглавие „Големият заговор срещу Русия”.


Майкл Сейерс, Альберт Кан. Тайная война против Советской России, 2008 г.;
Sayers M., Kahn A.E. The Great Conspiracy. The Secret War against Soviet Russia. - Boston: Brown & Co, 1946