Наполеон Лапайотис

Наполеон Лапатйотис (Napoleon Lapathiotis), гръцки поет, критик и есеист, е роден на 31.10.1888 г. в Атина в семейство на математик и висш военен. Пише стихове от ранна възраст. Завършва право в родния си град (1909), но не го упражнява; занимава се дълго с музика и живопис. Първата му книга със стихове е публикувана през 1939 г. Голям познавач на западноевропейската литература. Комунист по убеждения. Участва активно в повечето атински литературни списания със стихове, поеми в проза, разкази, фейлетони и др. Превежда чужди поети, особено По и Уитман. Обнародва множество критически статии и рецензии за чужди и гръцки поети в различни атински периодични издания. Първата му книга със стихове е публикувана през 1939 г. Поетичното му творчество е малко, но представително за гръцката поезия от 20-те г. на 20 век. Оставя доста непубликувани стихове. Последните му печатани приживе стихове са в сп. „Ново огнище” („Неа естия”) през 1944 г. Самоубива се с револвер на 07.01.1944 г.


Публикации:


Поезия:

ЕСЕННА МЕЛОДИЯ/ превод: Банчо Банов/ брой 111 ноември 2018