ГЕОРГИ ГРИВНЕВ – „ДО СЕТНИЯ СИ ДЕН”

Двадесет и втората книга на Георги Гривнев „До сетния си ден” включва тридесет интервюта с именити български, руски и други поети и писатели, взети в периода 1980 -1990 година. В първата част „Борещият се човек е прекрасен” са разговорите с Павел Матев, Дамян П. Дамянов, Христо Черняев, Матей Шопкин, Георги Алексиев, Йордан Попов, Георги Пашев, Дончо Цончев, Марин Колев и други. Във втората част „Далеч от родината и раната не зараства” са публикувани интервюта с писатели и поети от Русия, Грузия, Естония, Казахстан, Таджикистан, Украйна и други, сред които Фьодор Сухов, Нодар Думбадзе, Мати Унт, Раиса Ахматова, Алексей Дударев… Авторът нарича книгата си „спомен от журналистиката”, тъй като тя е осъществена, когато той е бил журналист, а е издадена сега.


Георги Гривнев „До сетния си ден”, 2018 г.