Ангел Мотовски

Ангел Димитров Мотовски е роден през 1942 г. в с. Търнава, Врачанско. През 1967 г. завършва ветеринарна медицина в София. Работи за кратко като участъков ветеринарен лекар на село. В началото на 1972 г. постъпва в Националния ветеринарен институт, София като научен сътрудник. В него преминава всички стъпала на научната кариера и през 1990 г. придобива научното звание „Старши научен сътрудник I степен”, което научно звание с новия закон за развитие на академичния състав е подменено с научното звание „Професор”. През 1976 г. защитава дисертация и придобива научната степен „доктор”, а през 1988 г. защитава втора дисертация и придобива научната степен „доктор на науките”. Публикувал е 6 книги, над 250 научни статии и стотици популярни статии. Има 5 изобретения, защитени с авторски свидетелства от патентното ведомство. Много години е ръководил секция, бил е и директор на института. От 2011 г. е пенсионер.


Публикации:


Поезия:

СЪРЕВНОВАНИЕ/ брой 111 ноември 2018

ДЕМАГОГИЯ/ брой 112 декември 2018

ЗЛАТЕН ВЕК/ брой 117 май 2019

БЕЗРАЗЛИЧИЕ/ брой 118 юни 2019