ДВАМА СЕ КАРАТ – ТРЕТИ ПЕЧЕЛИ!

Любомир Дойчев

Двама стари иманяри,
Шопа, заедно с Захари,
чуха, че гърне с имане
има в лозето на Яни.

Рано, с кирка и лопата,
те поеха към лозята.
После с радост най-голяма,
взеха да копаят двама.

Дълго всред студа копаха…
Трап просторен разораха,
но от силната умора
капнаха, горките хора.

Затова и със заплаха,
те момче из пътя спряха
и насила, без да знае,
казаха му да копае…

Ей гърнето се показа.
Шопът на Захари каза:
- То е мое! - Не, а мое!
Спречкаха се на кого е.

Иманярите се сбиха
и в трапа се повалиха…
Но през този бой - момчето
бе офейкало с гърнето.

——————————

в. „За нашето дете”, бр. 2, 1937 г.