ИВАНКА ПАВЛОВА – „ДАРОВЕТЕ НА МИГА”

***
Болката е шанс
сърцето да прогледне,
без да се взриви.

***
Художникът Бог
е сътворил птицата
от дихание.

***
Дете с цигулка.
Звзедите коленичат,
за да ги стигне.


Иванка Павлова. Даровете на мига. Нови тристишия. С., издателство „АртГраф”, 2018