ЮРИЙ МУХИН – „КАТИНСКОТО РАЗСЛЕДВАНЕ”

Катинската трагедия, най-болезнената точка в руско-полските отношения, все още не е разследвана както трябва.

Въз основа на архивни документи, свързани с разстрела на полски граждани в гората край Смоленск, Юрий Мухин доказва, че Съветският съюз не е причастен към това военно престъпление, и задава въпросите:

На кого в началото на деветдесетте години на ХХ век му е било нужно публичното покаяние на руските власти за „стореното”?

Как и от кого са изфабрикувани „неопровержимите доказателства” за вината на сталинските спецслужби?

И кой всъщност е отговорен пред полските и руските граждани?

Острите оценки както за дейността на бригадата на Гьобелс, така и за историческата достоверност на „пакет номер едно”, връчен през 1992 година от ръководителя на руския Архивен комитет на Лех Валенса, са продиктувани от гражданската позиция на автора:

„Не е прилично да си безпристрастен към враговете на родината ти, а те са врагове, и аз не съм техен „безпристрастен изследовател”, а враг”.


Юрий Мухин. Катинското разследване - всички тайни за убийствата в Смоленската гора. Издателство „Паритет”, 2017