СИЗИФОВ ТРУД

Кольо Колев

Приветства народът новия ред,
изпълнен с красиви химери,
с дружно “Ура!” и хукна напред -
баира към новия ден да катери.

И уж не изглеждаше стръмно, но ето -
мъчно и дълго народът катери…
Измори се, подхлъзна се, падна в дерето -
дерето дълбоко на своето вчера.

А там го чакаше… новият ред
със нови красиви химери.
Ревна народът и хукна напред.
Напред и нагоре - към своето вчера.