Румяна Еберт

Румяна Еберт (Rumiana Ebert), по баща Кожуxарова, е родена през 1943 г. в Пловдив. Живяла е в Мюнхен, Хайделберг и Базел, сега живее в Берлин. Защитила е докторат по химия в Техническия университет в Мюнхен. Следвала и музиковедство в Хайделбергския университет и е публикувала стихове в множество антологии и списания. През 1991 г. мюнхенското издателство „Кастел” отпечатва стихосбирката й „Entgegenkommen” („Приближаване”). През 1996 г. излиза „Schnittstellen” („Пресечни точки”) и през 2013 г - „Ecken und Ovale”. „Ъгли и овали” излиза през 2015 г. и двуезично в изд. „Канети”, Русе и на cръбскo-немски през 2016 г. в изд. „Академска книга”, Нови Сад, 2016. От 2016 г. е и четвъртата стихосбирка: „Mitlesebuch 135″. Румяна Еберт е преводачка на българска поезия, авторка на есета върху българската поезия, публикувани в списанията „Akzente”, „Neue Sirene”, „Lichtungen” и др. Преводач и редактор е на две книги на Георги Марков (2010, 2011). Нейни преводи и есе за Атанас Далчев са излизали в сп. „Akzente”. Носителка на множество награди, сред които Наградата за лирика на град Манхайм, 2007 г.


Публикации:


Поезия:

ТЪГА ПО РОДИНАТА/ брой 111 ноември 2018