ГАТАНКА

Васил Ив. Стоянов

Вчера в нашата градина
птица чудна видях аз:
светлата й перушина
грей като атлаз.

На глава качулка сива
вей от пухови пера,
а c кълвуна си пробива
дървена кора.

Пръстите й два по два са,
грака с тежък, грозен вик,
а пък с лепкав сок наквася
дългий си език.

Тя живей в оназ дъбрава,
дири малка кухина,
ако няма издълбава
с чудна бързина.

И се храни с гъсеници,
насекоми и яйца…
Как се казва тая птица,
милички деца?

——————————

сп. „Витлеем”, година I, книжка IV и V, април и май, 1923 г.