Дмитрий Писаренко

Дмитрий Писаренко е роден на 7 юли 1968 г. в Ташкент. Детството и младостта си прекарва в Астрахан. През 1983 г. постъпва във физико-математическо училище-интернат № 18 при МГУ «М. В. Ломоносов» (сега СУНЦ към МГУ), оттогава живее в Москва. Учи във факултета по изчислителна математика и кибернетика към МГУ, но не го завършва. От 1992 г. учи във факултета по журналистика към МГУ, по време на образованието си сътрудничи на изданията «Общая газета», «Комсомольская правда», «Я молодой». В последен курс, през 1997 г., започва работа на щат в седмичния вестник «Аргументы и факты» («АиФ»). Работил е в младежкия отдел на вестника, в отдела «Москва», сега е специален кореспондент на отдела за репортажи и специални проекти. Пише на тема наука, космос и енергетика.


Публикации:


Публицистика:

„ПРЕКРАСНО БЪДЕЩЕ, НЕ БЪДИ С МЕН ЖЕСТОКО…”/ превод: Татяна Любенова/ брой 111 ноември 2018