ПРАЗНИК НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Тихомир Йорданов

Бе украсен Денят богато
с прославящите го венци.
Мълчаха в стадото на НАТО
проблейващите там звънци.