ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ АЛМАНАХ “МИЗИЯ” ЗА 2018 г.

Алманахът за литература, изкуство и публицистика “Мизия”, издание на Дружеството на писателите в Плевен, излезе от печат. Алманахът е юбилейно издание, тъй като през тази година - 2018-та, плевенските писатели честват 40 години от създаването на Дружеството си.
След като Община Плевен отказа финансово съдействие за издаването му (досега 35 години изданието финансово е било обезпечавано от общината), писателите решиха да спасят дългогодишното си издание сами. Те успяха да съберат от собствени средства половината от сумата, необходима за печат, а останалата половина бе осигурена от спомоществователи, между които няколко политически сили и Ротари клуб - Плевен Центрум, който всяка година подпомага алманаха.
Юбилейният брой е посветен изцяло на годишнината. В него са включени материали за историята на дружеството, за неговия първи председател - Александър Муратов и литературната философия, която утвърждава дейността на сдружението. Включени са стихове и преводи от неговите доайени: Георги Константинов, Христо Ганов, Найден Вълчев, Спаска Гацева и Георги Стойков.
В областта на прозата са представени автори като Георги Стойков, Пелин Пелинов, Владимир Карамишев, Цветан Лалов, Танчо Илиев, Атанас Славчев, Мариана Еклесия, Венета Йочева и Георги Вълев.
В областта на поезията имената са твърде много, но могат да се споменат: Христи Комаревска, Лалка Павлова, Албена Декова, Петко Спасов, Люлин Занов, Осман Мустафов, Елена Вълкова, Татяна Любенова и други.
Специално трябва да отбележим, че в броя е публикувана литературно-критическа статия от Лалка Павлова за поезията на Георги Ангелов, създател и главен редактор на най-голямото електронно литературно списание - Литературен свят. Много от плевенските автори са намерили достойно място на неговите електронни страници. Заедно с литературно-критическата статия, в броя са отпечатани и стихове на Георги Ангелов.
Може би тук е редно да споменем и някои от имената на най-новите членове на сдружението - поетите Велина Ценкова, Ирена Цветкова, Нина Чилянска, Ваня Радовенска, Страхил Ерменков. В рубриката млади гласове са поместени стихове на Мария-Йоана Донкова и Виктория Войникова, както и сатиричен разказ на Жанин Фахт Ал-Шаргаби. Отбелязани са юбилейните годишнини на много от плевенските поети и писатели.
В областта на публицистиката се представят авторите Велина Ценкова, Геновева Неделчева, Татяна Любенова.
Специално място е отделено за юбилейни годишнини на културни институти и събития: 110 години от създаването на Военноисторическите музеи в Плевен (и в България изобщо) и 165 години от рождението на техния създател Стоян Заимов; 200 години от рождението на ген. Е.И.Тотлебен, един от героите на Плевенската епопея; 120 години от създаването на ОУ “Отец Паисий” в Плевен; 90 години от рождението на една от най-известните плевенски театрални актриси Саша Филипова; 60 години от създаването на Симфоничния оркестър (сега Плевенска филхармония) и 60 години от откриването на ХГ “Илия Бешков” - една от най-големите художествени галерии в страната; 90 години от рождението на създателят на Северняшкия ансамбъл в Плевен - Маестро Иван Вълев.
Както винаги, в алманаха са намерили място преводни произведения, а преводите са дело на плевенски поети: Евгения Шарова, Клавдия Павленко, Татяна Чеглова, Константин Балмонт, Станислав Куняев и Маги Уейди са в превод на Люлин Занов, Витка Витанова, Татяна Любенова и Петко Недялков.
В рубриката “Произведения за деца” се срещаме с творбите на Гергина Давидова, Евгения Вътева, Витка Витанова и Руска Коркудова, а хумор и сатира предлагат Христина Комаревска, Петко Спасов, Цветан Розов, Вана Николова и Адалберт Николов.
По традиция в края на алманаха е публикуван Обзор на литературната продукция за 2017 - 2018 година от Татяна Любенова.
Специалният художник на юбилейния брой е също юбиляр - това е художникът-график и поет Валери Петров.
Плевенските поети и писатели ще получат алманаха като подарък на юбилейното тържество, което ще се състои на 31 октомври 2018 година, в ХГ “Дарение на Св. Русев”, където обичайно се провеждат литературните събития на сдружението. Освен алманаха, те ще получат и още един подарък - това е книгата “Написано на кирилица” от Татяна Любенова, посветена на 40-та годишнина на плевенското писателско сдружение - една малка история за дейността му през последните 20 години. Същата вечер ще бъдат връчени и Годишните литературни награди, на името на Александър Муратов, създателят и първи председател на Дружеството на писателите в Плевен. Голямата награда, за цялостно творчество, ще получи поетът лирик и сатирик Петко Спасов. За поезия отличието отива при Ена Цветанова; за проза - при Цветан Лалов; за литературна критика - при Лалка Павлова; за публицистика - при Татяна Любенова; за детска литература - при Гергина Давидова и за преводи - при Люлин Занов.

Татяна Любенова,
член на УС на Дружеството на писателите в Плевен