СТЕФКА ТОТЕВА – „ПРОЗОРЕЦЪТ”

Защо избрах заглавието „Прозорецът” за четвъртата ми поетична книга?…

Преди години поетът Николай Заяков написа статия за първата - „Между душа и тяло”, отпечатана в тогавашното пловдивско списание „Тракия”.

В нея имаше такива две изречения: „Стефка Тотева е поет от първия миг. Стиховете й са прозорец и същевременно всичко онова, което той съдържа.”

Те не толкова ме ласкаят, колкото ме задължават и ме карат да бъда отговорна към думите. Не съм изменяла на тази своя клетва досега.

Защото Николай Заяков беше редактор на първите ми неумели ученически стихове, а и по-нататък през годините казваше винаги своето категорично „Да” или „Не” и за следващите ми поетични изяви.

Освен това, мисля си, всеки от нас е като един прозорец - понякога светъл, понякога тъмен, понякога широко отворен, понякога - залостен. И светът и се вижда, и преминава през този прозорец …

Защото така идват думите - през отворения прозорец - навън и навътре. За да останат в нас. Истинските.


Стефка Тотева. „Прозорецът”, Издателство „Екобелан”, 2018